INFORMACJA - 500+

Prawo do świadczeń wychowawczych 500+ i świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności i od udzielonego urlopu wychowawczego.

Nowy okres zasiłkowy dla:
świadczeń rodzinnych obejmuje okres od listopad 2019 do październik 2020
świadczeń wychowawczych obejmuje okres od października 2019 do maja 2021.

Czytaj więcej: INFORMACJA - 500+

Uwaga! Program 500+ próby wyłudzeń

W związku z coraz częściej pojawiającymi się próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus” są strony:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu przypomina, że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE „500 zł na dziecko” - wzór wniosków oraz przykład

Przykład ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze i drugie dziecko.

Rodzina 5-osobowa, rodzice i troje dzieci na utrzymaniu /dzieci w wieku do 25 roku życia/, nikt z członków rodziny nie przebywa za granicą. Wniosek o świadczenie wychowawcze składa ojciec /Władysław Kowalski/ na swoje dzieci. Pan Władysław Kowalski pracuje zawodowo w tej samej firmie od 01.06.1995, Pani Barbara nie jest zatrudniona, posiada od 2000 roku gospodarstwo rolne o powierzchni 4,30 ha przeliczeniowego /dołącza decyzję o podatku rolnym za 2016 rok/, syn Sebastian studiuje i uzyskiwał w 2016 dochód ze stypendium socjalnego.

Czytaj więcej: ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE „500 zł na dziecko” - wzór wniosków oraz przykład

Informacja na temat programu „Rodzina 500+”

Informujemy że została uruchomiona infolinia pod nr 800 100 990 gdzie można uzyskać informację z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Jednocześnie została utworzona strona internetowa pod adresem:

https://rzeszow.uw.gov.pl/rodzina-500-plus/

 Wnioski o przyznanie w/w świadczeń można będzie składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Niebylec od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016.

ROGRAM „RODZINA 500+”

W dniu 17.02.2016 Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał  ustawę  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze, przysługiwać będzie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym osobom, którym na podstawie przepisów wspólnotowych oraz umów międzynarodowych przyznane zostały analogiczne do posiadanych przez obywateli prawa w zakresie świadczeń społecznych. Jednocześnie ustawa warunkuje prawo do świadczenia wychowawczego od zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym świadczenie to ma przysługiwać, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Czytaj więcej: ROGRAM „RODZINA 500+”