Informacja dotycząca podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niebylec

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy Niebylec usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) na podstawie wydanych zezwoleń mogą wykonywać niżej wymienione firmy.

  1. Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa ,,GRZEGORZ’’ Rączka Grzegorz, Konieczkowa 223A, 38-114 Niebylec, tel. 17 2773 201,
  2. Kółko Rolnicze w Połomi, Połomia 26, 38-115 Połomia, tel. 17 2773705,
  3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3, tel. 17 2761 103 wew. 44,
  4. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03- 044 Warszawa,
  5. Usługi Rolnicze Szurlej Mariusz, 38-112 Lutcza 802, tel. 696703967,
  6. USŁUGI SPRZETOWE Adam Kiełbasa, Godowa 6E, 38-100 Strzyżów, tel. 17 2750171, 607288013.