Instrukcja przykładowej wysyłki pisma do Urzędu Gminy w Niebylcu za pośrednictwem platformy e-PUAP

Załączniki:
Pobierz plik (Instrukcja wysyłki.pdf)Instrukcja[Instrukcja przykładowej wysyłki pisma do Urzędu Gminy w Niebylcu za pośrednictwem platformy e-PUAP]