Sołtysi

 1. Sołectwo Niebylec – Józef Sołtys.

 2. Sołectwo Blizianka – Antoni Szostak.

 3. Sołectwo Gwoździanka – Stefan Czurczak.

 4. Sołectwo Konieczkowa – Małgorzata Szpiech.

 5. Sołectwo Gwoźnica Dolna – Witold Koza.

 6. Sołectwo Gwoźnica Górna – Piotr Kozdraś.

 7. Sołectwo Lutcza – Leszek Turoń.

 8. Sołectwo Jawornik – Adam Loch.

 9. Sołectwo Połomia – Sławomir Szczepan.

 10. Sołectwo Baryczka – Stanisław Mazur.

 11. Sołectwo Małówka – Adam Błądziński