Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Druki związane z działalnością w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zostały udostępnione w formacie pdf oraz doc. Format doc można otworzyć np. przy pomocy darmowego oprogramowania LibreOffice (pl.libreoffice.org)

Załączniki:
Pobierz plik (osw_o_spelnieniu_warunkow.pdf)Oświadczenie o spełnieniu warunków[Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania dzialalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niebylec]
Pobierz plik (wn_wpis_dzialal_regul.pdf)WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej[WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Niebylec]
Pobierz plik (wn_wpis_dzialal_regul.doc)WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej[WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Niebylec]