Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

Druki związane z działalnością w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zostały udostępnione w formacie pdf oraz doc. Format doc można otworzyć np. przy pomocy darmowego oprogramowania LibreOffice (pl.libreoffice.org)