Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Niebylec przypomina wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Niebylec o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego w drugiej turze naboru, należy złożyć wniosek do Wójta Gminy w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r., należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. w tutejszym Urzędzie Gminy pok. nr 7 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Niebylcu) w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 15:00.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
 
Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1-31 października 2019 r.

UWAGA! Osoby, które złożyły w lutym br. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i wykorzystały cały limit przyznany na 2019 rok – nie mogą ponownie składać wniosku w sierpniu.
Prosimy, aby rolnicy podawali we wnioskach numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie wypłata środków.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Niebylec, Referat Mienia i Ochrony Środowiska, 38-114 Niebylec 183 pok. nr 7 lub pod numerem telefonu 172773992.

Załączniki:
Pobierz plik (Procedura_03_2019.pdf)Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie o[pdf]
Pobierz plik (2019-08_klauzula_informacyjna_podatek_akcyzowy.pdf)Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku[(przetwarzanie danych w związku ze zwrotem podatku akcyzowego)]
Pobierz plik (2019-08_oswiadczenie_do_klauzuli_informacyjnej.pdf)OŚWIADCZENIE o zapoznaniu z klauzulą informacyjną[pdf]
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf)Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf[Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej]