INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca 2020 r.o dodatkowych zgłoszeniach oraz losowaniach kandydatów do OKW

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Niebylec obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Rzeszowie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 2, w liczbie 2,
- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 4, w liczbie 6,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 4,
- Nr 7, w liczbie 8,
- Nr 8, w liczbie 5,
- Nr 9, w liczbie 4,
- Nr 10, w liczbie 1,
- Nr 11, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec.

§ 3.

W dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 1.

§ 4.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Pełna treść: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca 2020 r.o dodatkowych zgłoszeniach oraz losowaniach kandydatów do OKW

PROTOKÓŁ z losowania składu obwodowej komisji wyborczej